Ilość odwiedzin strony od 07.07.2010: Strona Główna | Galeria | Konto | Kontakt | Mapka Dojazdu  
Twój 1% na bursztynowa przystań

Historia

Historia gdyńskiego hospicjum sięga roku 1987, kiedy to 29 stycznia Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej, ksiądz biskup Marian Przykucki, ustanowił Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni przy parafii OO. Redemptorystów. Dość szybko, bo już 1 października 1988 r., patronat i kierownictwo nad Hospicjum przejęła gdyńska parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na tym etapie istotne było uregulowanie sytuacji prawnej hospicjum i zgodnie z tym zapotrzebowaniem, 25 września 1991 r. nasza organizacja zyskała osobowość prawną jako Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca.

Działalność hospicjum w pierwszych latach funkcjonowania ograniczała się do opieki domowej. Przez pierwsze 6 lat objęliśmy kuratelą łącznie 175 pacjentów, średnio 30 chorych rocznie. Działalność hospicyjna była wspomagana przez dotacje Gminy Gdynia i prywatnych ofiarodawców. Otrzymane pieniądze pozwalały na zakup leków oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Nasze doświadczenia, jak i zgłaszane ze strony rodzin potrzeby, skłoniły nas do rozważenia koncepcji hospicjum stacjonarnego. Pozwoliłoby ono na objęcie ciągłą opieką osób chorych, których rodziny z różnych względów nie są w stanie im takowej zapewnić. Pierwsze próby stworzenia stacjonarnego ośrodka podjęto w 1991 roku i dotyczyły one pomieszczeń Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry w Gdyni zarządzanego przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Gdyni. Plan ten ostatecznie nie został zrealizowany. Sytuacja zmieniła się w roku 1994, kiedy Komisja Majątkowa w Warszawie przywróciła parafii Najświętszej Maryi Panny odebraną po wojnie nieruchomość przy ulicy Arenda Dickmana 6 na Oksywiu. Opracowano nową koncepcję hospicjum stacjonarnego, która realnych kształtów nabrała w roku 1997, kiedy Pani mgr inż. Krystyna Bielecka zaproponowała projekt nowego budynku. Z pomocą przyszło miasto - Gmina Gdynia, która zgodziła się wspomóc inwestycję. Wreszcie, po wielu latach przygotowań w sferze administracyjnej i prawnej, przystąpiono do realizacji projektu.

Zaczęto od wyburzenia starych zabudowań znajdujących się na działce przy ul. Dickmana. W lipcu 1999 roku przedsiębiorstwo S-Bud ze Starogardu Gdańskiego rozpoczęło budowę nowego obiektu. 17 listopada tegoż roku wmurowano kamień węgielny pod budowę hospicjum, który podczas swojej czerwcowej pielgrzymki do Polski poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II.W uroczystości wzięli udział Prezydent Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek, oraz metropolita gdański, arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Projekt przewidywał wybudowanie pokojów dla 15 pacjentów, gabinetu psychologa i terapeuty, sal odwiedzin, kaplicy i pokoju zabiegowego. Wreszcie, 3 stycznia 2000 roku przyjęliśmy w nasze progi pierwszą pacjentkę, Panią Janinę.

Koszt budowy hospicjum stacjonarnego wyniósł ponad 3,2 mln złotych i sumę tę wyłożyła Gmina Gdynia. Utrzymanie hospicjum stacjonarnego wymaga sporych nakładów finansowych, a środki te czerpiemy z różnych źródeł: dotacji z budżetu Gminy Gdynia, Gminy Kosakowo i Gminy Rumia, darowizn osób fizycznych i prawnych czy kwest podczas koncertów charytatywnych. Dla hospicjum wystąpili m.in. Stefania Toczyska, Antonina Krzysztoń, Anna Bajor, Alicja Majewska, Michał Bajor, Eleni, Halina Kunicka, Piotr Szczepanik, Grażyna Brodzińska i Jacek Wójcicki.

W roku 2004 hospicjum uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Od tego czasu znaczącym źródłem funduszy na pokrycie bieżących potrzeb hospicjum jest przekazywany nam 1% podatku dochodowego. Nieoceniony wkład mają też darowizny osób fizycznych i prawnych na rzecz hospicjum, zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej.

Obok hospicjum stacjonarnego na Oksywiu, swoją działalność nieprzerwanie kontynuowało hospicjum domowe. Od początku działalności w 1987 roku, do końca roku 2009 objęliśmy opieką w tej formie ponad 5600 pacjentów, zaś w hospicjum stacjonarnym w latach 2000-2009 pomogliśmy około 2800 chorym.

W 2002 roku rozszerzyliśmy zakres działalności naszego hospicjum. Utworzyliśmy poradnię opieki paliatywnej, w której udzielamy konsultacji ambulatoryjnych, oraz ośrodek opieki nad osieroconymi, zajmujący się rodzinami zmarłych w hospicjum osób. Do końca 2009 roku poradnia opieki paliatywnej udzieliła darmowych konsultacji około 560 osobom. Pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe uzyskało kilkuset członków rodzin chorych zarówno w okresie choroby jak i osierocenia.

Hospicjum nieodpłatnie prowadzi też wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, której odbiorcami są głównie, choć nie wyłącznie, pacjenci hospicjum domowego.

Stanowimy również ośrodek szkoleniowy dla studentów wyższych uczelni czy uczniów szkół policealnych, którym oferujemy możliwość odbycia praktyk i staży zawodowych. Dotyczy to przede wszystkim studentów i absolwentów pielęgniarstwa i medycyny. W hospicjum lekarze mają możliwość odbycia stażu specjalizacyjnego z medycyny paliatywnej. Prowadzimy też szkolenia dla wolontariuszy pragnących pracować z pacjentami.

Możemy z dumą powiedzieć, że zawsze wypełnialiśmy naszą misję z pełnym oddaniem, wkładając w ten szczególny rodzaj służby drugiemu człowiekowi całe nasze serca. W ciągu niemalże ćwierć wieku sukcesywnie rozszerzaliśmy pole naszej działalności i żywimy szczerą nadzieję, że jakość naszych działań będzie z biegiem lat coraz wyższa.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca

ul. Dickmana 6,
81-109 Gdynia
tel. 58 665 66 55
e-mail: hospicjum.gdynia@wp.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000044542   
NIP 586-17-96-546
Punkt Hospicyjny (przy kościele NMP)
Gdynia, ul. Armii Krajowej 26
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00

Hospicjum Stacjonarne
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia
tel. 58 665 66 55, 58 661 55 52

Dom Hospicyjny dla Dzieci "Bursztynowa Przystań"
81-109 Gdynia, ul. Dickmana 7
tel. 58 660 86 20 - portiernia
tel. 58 660 86 22 - pokój pielęgniarek

KONTO BANKOWE: PEKAO S.A. II O/GDYNIA 75 1240 3510 1111 0000 4318 2794
© 2004 Hosting i wykonanie Artnet Do góry strony