Ilość odwiedzin strony od 07.07.2010: Strona Główna | Galeria | Konto | Kontakt | Mapka Dojazdu  
Twój 1% na bursztynowa przystań

Czerwiec 2013 roku

Maj 2013 roku

Dobiegają końca prace przy budowie Domu Hospicyjnego dla dzieci. Teraz czeka nas trudny etap zbierania funduszy na wyposażenie. Puste wnętrza trzeba wyposażyć w łóżka, meble, sprzęt terapeutyczny, wyposażenie kuchni. Wszystkim tym, co konieczne do prawidłowego funkcjonowania Domu Hospicyjnego dla dzieci. Chcemy sprawić, aby mali pacjenci czuli się tu jak w drugim domu. I najważniejsze. Musimy również zgromadzić środki na zakup specjalistycznego i bardzo kosztownego sprzętu medycznego, aby móc właściwie sprawować opiekę medyczną nad naszymi podopiecznymi.Kwiecień 2013 rokuMarzec 2013 roku

Luty 2013 roku

6 grudnia 2012 roku - zawieszenie wiechy na Domu Hospicyjnym dla dzieciPaździernik 2012

Wrzesień 2012Sierpień 2012
8 SIERPNIA 2012

Budowę hospicjum dla dzieci odwiedził Prezydent Miasta Gdyni Pan Wojciech Szczurek. Przewodnikami po terenie budowy byli: prezes zarządu Allcon Budownictwo Sp. z o. o. Pan Mariusz Białek oraz dyrektor hospicjum ks. Grzegorz Miloch.Lipiec 2012

Na terenie budowy hospicjum dla dzieci powstaje wykop pod fundament budynku.

19 czerwca - wmurowanie kamienia węgielnego

We wtorek, 19 czerwca 2012 r. o godzinie 12.00 przy ulicy Dickmana w Gdyni odbyła się uroczysto?ć podpisania Aktu Erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę domu hospicyjnego dla dzieci. W obecno?ci wielu zaproszonych go?ci historyczny dokument podpisał Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek GłódĽ, Prezydent Miasta Gdyni Pan Wojciech Szczurek oraz Dyrektor Stowarzyszenia Hospicjum im. ?w. Wawrzyńca Ks. Grzegorz Miloch. Stacjonarne hospicjum dla dzieci będzie pierwsza tego typu placówk? na Pomorzu. To wspólne dzieło Gminy Gdynia i Stowarzyszenia Hospicjum im. ?w. Wawrzyńca, powstaj?ce dzięki ofiarno?ci bardzo wielu ludzi, przyjaciół Hospicjum.
Stacjonarne hospicjum to miejsce, w którym nieuleczalnie chore dzieci otrzymaj? fachow? pomoc medyczn?, ale również u?miech i wiele życzliwo?ci. Znajd? się w nim kolorowe pokoje dla dzieci, skrzydło dla młodzieży, pokoje dla rodziców, sala zabaw, sala komputerowa, pomieszczenia hydroterapii, salka kinowa, pokoje terapii zajęciowej i rehabilitacji. Przy hospicjum będ? działały również poradnie wspieraj?ce rodziny chorych dzieci.
I choć wmurowanie kamienia węgielnego to pierwszy krok budowy, liczymy że dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu wszystkich życzliwych, uda się doprowadzić inwestycje do szybkiego finału. Tak, aby mogła pomagać chorym dzieciom. Zdjęcia z uroczysto?ci można zobaczyć w naszej galerii.

Maj 2012

Na plac budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci wjechał sprzęt budowlany. Rozpoczęły się prace zwi?zane z niwelacj? terenu i jego przygotowaniem pod budowę fundamentów budynku.
Kwiecień 2012

23 kwietnia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni złożyli?my wniosek o wydanie decyzji na budowę budynku hospicjum dla dzieci. A więc ruszamy! Przed nami długa droga budowy, z pewno?ci? niełatwa. Ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak stacjonarny dom hospicyjny dla dzieci jest w naszym regionie potrzebny.
Na zdjęciach poniżej: dyrektor Stowarzyszenia Hospicjum im. ?w. Wawrzyńca, ks Grzegorz Miloch składa wniosek o wydanie decyzji; mgr inż. arch. Joanna Zakrzewska, członkini pracuj?cego pod kierunkiem mgr inż. arch. Edwarda W. Zakrzewskiego zespołu architektów z gdyńskiej firmy ARCO, wykonawców projektu budynku.


Grudzień 2011Wrzesień 2011

Rozpoczęły się pierwsze prace na działce, na której powstanie stacjonarne hospicjum dla dzieci. Na pocz?tek wykarczowano rosn?ce na niej krzaki, przygotowuj?c teren pod dalsze prace.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca

ul. Dickmana 6,
81-109 Gdynia
tel. 58 665 66 55
e-mail: hospicjum.gdynia@wp.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000044542   
NIP 586-17-96-546
Punkt Hospicyjny (przy kościele NMP)
Gdynia, ul. Armii Krajowej 26
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00

Hospicjum Stacjonarne
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia
tel. 58 665 66 55, 58 661 55 52

Dom Hospicyjny dla Dzieci "Bursztynowa Przystań"
81-109 Gdynia, ul. Dickmana 7
tel. 58 660 86 20 - portiernia
tel. 58 660 86 22 - pokój pielęgniarek

KONTO BANKOWE: PEKAO S.A. II O/GDYNIA 75 1240 3510 1111 0000 4318 2794
© 2004 Hosting i wykonanie Artnet Do góry strony